Nam też się czasami zdarza “cheat day”, dlatego pozwalamy sobie używać “ciasteczek” - wszystko zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przechowywania i dostępu do informacji na
Twoich urządzeniach z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach strony
internetowej www.survivalrace.pl realizowanych przez Brento spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k., ul. Ożynowa 51A, 53-009 Wrocław.
Jeżeli chcesz skontaktować się z administratorem Twoich danych, wyślij wiadomość na adres e-mail:
[email protected]

DEFINICJE
1. Administrator – Brento spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Ożynowa 51A,
53-009 Wrocław, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla
Wrocław - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP:
8992772393, KRS: 0000572859, REGON: 362335585.
2. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik
korzysta ze Strony.
4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane
ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.
5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem Strony.
6. Serwis​– strona internetowa dostępna pod adresem www.survivalrace.pl
7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, przysługują mu uprawnienia:
a. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. prawo do przenoszenia danych,
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem
przez nas danych osobowych.

2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć
konto w Serwisie, uczestniczyć w organizowanych Administratora imprezach i wydarzeniach, zapisać
się do newslettera lub skontaktować się z Administratorem.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE
1. Korzystanie z serwisu www.survivalrace.pl
a. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych
do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe
dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym
czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu
założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
b. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i
obsługą konta w Serwisie, w celach analitycznych i statystycznych, w celu ewentualnego
ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, celach marketingowych
Administratora.
c. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach
systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących
systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane
w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator
przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo
przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego
funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii
bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania
nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
2. Formularze kontaktowe
a. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
elektronicznych formularzy kontaktowych, tj. livechatu na Serwisie oraz adresu mailowego
[email protected] Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych
niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.
Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi
zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych
danych jest dobrowolne.
b. Dane osobowe są przetwarzane: a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego
zapytania przesłanego przez udostępniony formularz; b) w celach analitycznych i
statystycznych.
3. Marketing
a. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
marketingowych, które mogą polegać na wyświetlaniu Użytkownikowi treści
marketingowych. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych
przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu
przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących
osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
b. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za
pośrednictwem e-mail i innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe
Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji.
4. Portale społecznościowe
a. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile
Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube,
Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu,
w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu
różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z

użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach
społecznościowych.

PLIKI COOKIES
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są
do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych
Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia
statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji
Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki
cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c)
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”
wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w
zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia,
do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem
przetwarzania danych.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po
tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po
upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Przetwarzane są one w obrębie
Europejskiego Okręgu Gospodarczego.
2. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym
w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe,
prawne, audytowe, konsultingowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych)
oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej
oraz partnerom handlowym.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że
dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to
niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by
wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez
uprawnionych pracowników i współpracowników.

DANE KONTAKTOWE
1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected]
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail: [email protected]

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Cześć, Survivalowcu!

W związku z nadchodzącymi zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy
przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, jako Administrator, przetwarza firma Brento spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k., ul. Ożynowa 51A, 53-009 Wrocław, spółka wpisana do rejestru
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocław - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 8992772393, KRS: 0000572859, REGON: 362335585.

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe otrzymalismy od Ciebie podczas zakładania profilu na stronie
www.survivalrace.pl oraz podczas przekazywania nam podpisanego Oświadczenia na
organizowanym przez nas wydarzeniu.

Czy musisz przekazywać nam swoje dane osobowe?


Przy rejestracji profilu na naszej stronie internetowej oczekujemy od Ciebie podania danych
niezbędnych do obsługi Twojego uczestnictwa w organizowanej przez nas imprezie. W
każdej chwili możesz zrezygnować z przetwarzania przez nas Twoich danych, wyklucza Cię
to jednak również z uczestnictwa w naszych wydarzeniach.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?


Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy, by:
1. Prowadzić obsługę wydarzeń:
● informować Cię o imprezach, w których chcesz brać lub bierzesz udział;
● odbierać od Ciebie niezbędne oświadczenia i zgody na udział w imprezach;
● informować Cię o wszystkich szczegółach związanych z przebiegiem imprez;
● informować Cię o wynikach z organizowanych przez nas imprez;
● obsługiwać zgłoszenia, które do nas kierujesz;
● kontaktować się z Tobą, w tym w celach związanych z działalnością naszej firmy;
● zapewnienie obsługi usług płatniczych;
● zgodnie z przepisami prawa dla celów podatkowych i rachunkowych.
2. Prowadzić analizę i statystyki marketingowe:
● kontaktować się z Tobą w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji;
● organizować programy lojalnościowe, konkursy oraz akcje promocyjne, w których
możesz wziąć udział;
● prowadzić analizy statystyczne.
3. Ustalać i dochodzić ewentualnych roszczeń lub ochrony przed nimi.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w prowadzeniu działalności i
organizowaniu imprez sportowych, czyli takim, które wspomagają obsługę informatyczną,
wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, organizacji
eventów, stowarzyszeniom sportowym. Twoje dane osobowe udostępniane są w obrębie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Jak długo przechowujemy Twoje dane?


Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich
przetwarzanie. Wyjątkiem jest sytuacja dochodzenia roszczeń lub wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, kiedy to
możemy wykorzystać Twoje dane osobowe również po wycofaniu zgody.


Jakie masz prawa dotyczące ochrony danych osobowych?


W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg
uprawnień. Gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj.:
prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o
tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Uczestników. Przysługuje Ci także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2019 r. nazywanego Generalnym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).


Jak możesz się z nami skontaktować?


Napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Z dumą prezentujemy naszych sponsorów i partnerów

http://www.cisowianka.pl/ https://patriotic.pl/ https://formotiva.pl/pl/ http://www.steprecords.pl/ https://zrzutka.pl https://www.militaria.pl/ https://tarczynski.pl/ https://tolpa.pl/
http://www.logo24.pl/ http://www.eska.com https://www.maratonypolskie.pl/ https://www.festiwalbiegowy.pl/ http://biegowe.pl https://www.magazynbieganie.pl/ https://bieganieuskrzydla.pl/ https://kochamwroclaw.pl